ETT BEVISAT TRYGGT VAL FÖR DIN BABY | Muumibaby

Vi inte bara säger att vi är det bästa, trygga valet för din baby, utan detta bekräftas även av de certifikat vi fått för våra blöjor samt av den tredje part som har utfärdat dem. Allt sedan de allra första blöjor vi tillverkade, har hud- och miljövänlighet stått högt i prioritet för oss, utan att för den skull ge avkall på blöjans funktion.

Bekanta dig med Muumi Baby blöjornas certifikat:

 

ALLERGI-, HUD- OCH ASTMAFÖRBUNDET

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet beviljar Allergisymbolen till produkter som är säkra och noggrant undersökta. Allergisymbolen garanterar att produkterna är säkra och uppfyller exakta krav på produktspecifika kriterier. Allergimärkta barnblöjor får inte innehålla några parfymer, dofter, eteriska oljor eller andra ämnen som är lätt orsakar irritation eller framkallar allergier. Muumi Baby blöjorna är allergimärkta och passar även för den allra känsligaste hud. Vi samarbetar kontinuerligt med Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbund för att kunna utveckla våra produkter att bli ännu bättre.

NYCKELFLAGGAN

Nyckelflaggan indikerar att produkterna har tillverkats helt och hållet i Finland och att råvarorna tills törsta delen kommer från Finland. Nyckelflaggan är ett registrerat förbundsmärke som på ett tillförlitligt sätt bevisar att en produkt är tillverkad i Finland. Vi är ett finländskt familjeföretag i andra generation och vi tillverkar barnblöjor med fyrtio års erfarenhet, av enbart rena och säkra råvaror. Du kan bekanta dig med övriga produkter som fått Nyckelflaggan här.

MILJÖMÄRKET NORDISKA SVANEN

Kriterierna för Svanmärket är bara ett minimikrav för vår verksamhet och vi beaktar våra produkters miljöpåverkan i en mer omfattande skala. Svanmärket vittnar om en produkts miljöansvar genom hela dess livscykel och beaktar både råvaror, tillverkning, användning och avfallshantering. Svanmärket har ställt exakta och strikta kriterier för vad produkterna får innehålla och vad man får lägga till i dem under produktionsprocessen. Svanmärkta produkter får inte innehålla några ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön och alla material som används i produkterna ska ha framställts med så små utsläpp som möjligt, utan att belasta miljön. Svanmärkta produkter får inte innehålla några onödiga tillagda kemikalier, till exempel salvor eller parfymer. Du kan bekanta dig med kriterierna för Svanmärket här.

TCF

Den cellulosa vi använder ärr 100 % syreblekt. För både hyn och miljön är syreblekning en säkrare lösning än klorblekning. Klorblekta blöjor kan irritera barnets hud och i vissa av dem har man hittat dioxinrester. Eftersom Muumi Baby blöjorna inte klorbleks, innehåller de varken dioxiner eller optiska vitmedel.

En klorblekt blöja lämpar sig inte heller för avfallshantering eftersom den inte passar som energiavfall. Eftersom Muumi Baby blöjorna är helt klorfria kan de återvinnas och brännas som energiavfall. Det rekommenderas inte att man bränner klorhaltiga blöjor eftersom det kan uppstå giftiga gaser vid förbränningen. Inga skadliga utsläpp sker i atmosfären då man bränner klorfria blöjor.

FSC

Vi använder enbart rena råvaror vid tillverkning av blöjorna. Huvudråvaran i Muumi Baby blöjorna är FSC-certifierad cellulosa som kommer från FSC-certifierade finländska skogar. Vår cellulosa är också glyfosatfri. Glyfosat är ett välkänt ogräsbekämpningsmedel som används inom skogsindustrin för att bekämpa sly. I de finländska skogarna används inga kemikalier för slybekämpning, och med barrträd uppstår det inte ens någon sly.

FSC är ett märke som vittnar om ansvarsfullt skogsbruk. Det är världens första internationella system för skogscertifiering och verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk som beaktar miljön. FSC-certifikatet som tilldelats Muumi Baby blöjorna är en av våra satsningar till förmån för hållbar utveckling, samhällsansvar och ett ansvarsfullt skogsbruk. Det betyder att nya träd planteras istället för dem som har fällts, i enlighet med principerna för ansvarsfullt skogsbruk. Genom att välja Muumi Baby blöjor deltar du i skyddet av naturens mångfald i de nordliga skogarna. Läs mer om FSC-certifiering.