FAQ | Muumibaby

Q: VAD GÖR MUUMI BABY-BLÖJORNA HUDVÄNLIGA?

A: Hudvänlighet är en av våra viktigaste värderingar vid sidan av miljöansvar.  Vi gör allt för att säkerställa att våra blöjor lämpar sig även för barn med riktigt känslig hud.

En blöjas hudvänlighet är summan av många faktorer, bland annat vilka material den tillverkas av och hur bra passform den har. Råmaterialen i våra blöjor är noggrant utvalda, och vi använder endast mjuka och säkra material. Vi prioriterar alltid nordiska råvaruproducenter om det bara är möjligt. Våra blöjor innehåller inga onödiga kemikalier, som krämer eller parfymer. Huvudråvaran i våra produkter, finländsk cellulosa från certifierade skandinaviska skogar, är helt klorfri. Cellulosan i våra blöjor bleks inte med klorderivat, utan med 100 % rent syre. Detta är ett säkrare och skonsammare alternativ, för både din babys hud och vår miljö. Muumi Baby-blöjorna innehåller heller inga allergiframkallande ämnen, som latex, formaldehyd eller ftalater. Blöjans passform påverkar också hudvänligheten. En blöja som sitter bra ger sällan upphov till hudirritation eller -rodnad. Tyg- och plastmaterialen som används i Muumi Baby-blöjorna har god andningsförmåga, vilket innebär att babyns hud kan andas även när blöjan sitter på. De noggrant utvalda materialen har också god uppsugningsförmåga och håller därför babyns hud torr.

Men vi nöjer oss inte med detta – vi jobbar ständigt med att ta fram ännu mer hudvänliga blöjor. Muumi Baby-blöjorna tillverkas i samarbete med finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet och vårt långvariga samarbete kommer att fortsätta även framöver. Våra blöjor är också dermatologiskt testade.

Q: ÄR MUUMI BABY-BLÖJORNA BIOLOGISKT NEDBRYTBARA?

A: För närvarande finns det inga helt biologiskt nedbrytbara engångsblöjor på marknaden, men andelen biologiskt nedbrytbara råmaterial ökar, och nya, miljömässigt mer hållbara råmaterial tas hela tiden fram. Huvudråvaran i Muumi Baby-blöjorna, cellulosa, är helt biologiskt nedbrytbar. Men blöjorna innehåller också material som inte är biologiskt nedbrytbara, till exempel nonwoven-tyger.

När du funderar på miljöbelastningen från blöjor ska du tänka på blöjans hela livscykel, allt från det att råvaran tillverkas till att blöjan kasseras. Muumi Baby-blöjorna tillverkas av noggrant utvalda, rena och säkra råmaterial. Vi anlitar nordiska råvaruleverantörer om det bara är möjligt. Vår produktionsprocess ger inte upphov till något avfall för soptippen; allt avfall från vår produktion återvinns eller utnyttjas för energiproduktion. Tillverkningen av Muumi Baby-blöjor ger heller inte upphov till några skadliga utsläpp i luft eller vatten. Vid tillverkningsprocessen använder vi enbart certifierad vattenkraftsproducerad energi som inte ger upphov till onödiga koldioxidutsläpp. Den finländska cellulosa som används i våra Muumi Baby-blöjor är helt klorfri och bleks till 100 % med rent syre. Detta är det säkraste alternativet för både din babys hud och miljön.

Muumi Baby-blöjorna är förpackade i biologiskt nedbrytbara påsar som du till exempel kan använda som bioavfallspåsar.

Q: VAD KAN ORSAKA BLÖJEKSEM?

A: Blöjeksem är ofta summan av många faktorer. Det som vanligen kallas blöjeksem är en vanlig form av hudirritation som orsakas av avföring och urin. Babyns diet och förändringar i den kan också påverka uppkomsten av blöjeksem. En annan viktig faktor är hur ofta du byter blöja på babyn. Du bör byta blöja på din baby fem till sex gånger om dagen för att babyns hud inte ska vara i kontakt med kiss eller bajs för långa stunder. Kom dock ihåg att blöjeksem och hudrodnad kan uppstå i området där blöjan sitter oavsett hur noggrann du är med hygienen. Ibland kan även diarré eller medicinering ge upphov till en hudreaktion. Då är det bra att byta blöja ännu oftare. Avföring och särskilt diarré innehåller olika ämnen som irriterar huden och som kan ge upphov till blöjeksem.

Muumi Baby-blöjorna tillverkas av material med god andningsförmåga, vilket gör att huden kan andas även när blöjan är på. Våra blöjor uppfyller även finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundets och det nordiska miljömärket Svanens stränga kriterier för material som används vid blöjtillverkning.

Ett bra sätt att undvika blöjeksem är att låta babyns hud torka innan du sätter på en ny blöja. Blöjeksem ska behandlas med krämer och lotioner som är avsedda för detta. Om babyns hud är mycket irriterad och röd rekommenderar vi att du konsulterar läkare för att säkerställa att huden inte är inflammerad.

Q: VILKA EGENSKAPER GÖR VÅRA BLÖJOR TILL EKOBLÖJOR?

A: När det gäller blöjans absorptionsförmåga kommer du inte att hitta någon större skillnad mellan en ekoblöja och en vanlig engångsblöja. Bådas huvudsakliga syfte är att hålla babyn torr och glad. Om du däremot tittar på blöjans hela livscykel kommer du att upptäcka många skillnader, och den viktigaste av dem gäller valet av råmaterial. Blöjor består av ett antal olika material och blöjtillverkarna har ett brett spektrum av material att välja bland.  Råmaterialen i Muumi Baby-blöjorna är noggrant utvalda och uppfyller kriterierna för det nordiska miljömärket Svanen och de krav som finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet ställer. Tillverkningen av ekoblöjor skiljer sig också från tillverkningen av vanliga blöjor när det gäller vilken energikälla som används i produktionsprocessen. Vi använder endast förnybar och certifierad vattenkraft vid tillverkning av Muumi Baby-blöjor, vilket är en garanti för att vår produktion inte ger upphov till några skadliga koldioxidutsläpp. Dessutom använder vi den värmeenergi som genereras i produktionsprocessen till att värma upp våra produktionslokaler. Den tredje avsevärda skillnaden är hanteringen av produktionsavfall. Vi har löst detta problem genom att återvinna eller utnyttja produktionsavfallet vid energiproduktion, och från vår produktion går därför inget avfall till soptippen.

Q: INNEHÅLLER MUUMI BABY-BLÖJORNA PARFYMER ELLER KRÄMER?

A: Nej. För oss är blöjans hudvänlighet en av dess viktigaste egenskaper. Därför tillverkar vi enbart rena och mjuka blöjor som även lämpar sig för barn med särskilt känslig hud. Muumi Baby-blöjorna innehåller inga onödiga kemikalier. Vi behandlar inte våra blöjor med några parfymer, krämer eller färgämnen. Muumi Baby-blöjorna tillverkas enbart av noggrant utvalda, rena och säkra material. Våra Muumi Baby-blöjor är svanenmärkta och godkända av finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Detta innebär att råmaterialen i våra blöjor samt produktionsprocessen uppfyller de stränga kriterier som ställs för dessa märkningar. Vi anser dock att dessa kriterier är endast minimikrav för oss och vi utvecklar hela tiden våra produkter för att göra dem ännu säkrare. En av våra högsta prioriteter är att tillverka blöjor som är så rena och fria från tillsatsämnen som möjligt – både nu och i framtiden.

Q: HUR BLEKS CELLULOSAN SOM ANVÄNDS I MUUMI BABY-BLÖJORNA?

A: Den cellulosa vi använder bleks genom syreblekning. Detta är en mycket mer säker metod än klorblekning för både din babys hud och miljön. Det finns även klorblekta blöjor på marknaden, men de är i allmänhet inte lika hudvänliga och de kan försvåra avfallshanteringen. Vår cellulosa innehåller inte heller några optiska vitmedel. Vi vill att våra blöjor ska vara så rena och fria från kemikalier som möjligt.

Q: VAD INNEBÄR SVANENMÄRKET?

A: Kriterierna för det nordiska miljömärket Svanen har definierats ur produkternas livscykelperspektiv, från val av råvaror till kassering av produkten. Svanenmärket visar att en produkt är miljömässigt hållbar, med hänsyn till tillverkning, användning och avfallshantering. Det finns stränga kriterier för vilka material svanenmärkta blöjor får innehålla och vilka tillsatsämnen som får användas vid tillverkningen.  Svanenmärkta produkter innehåller inga ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön. Tillverkningen av råmaterialen i blöjorna får heller inte ge upphov till stora utsläpp eller utgöra en belastning på miljön. Svanenmärkta produkter innehåller inga onödiga kemikalier, som krämer eller parfymer. Utöver allt detta måste svanenmärkta produkter hålla en hög kvalitet överlag. Mer detaljerad information om kriterierna för Svanenmärket finns på http://www.nordic-ecolabel.org/about/.

Q: VAD BETYDER SYMBOLEN NYCKELFLAGGAN?

A: Nyckelflaggan är en ursprungsmärkning som visar att produkten i fråga har tillverkats i Finland och att merparten av råmaterialen kommer från Finland. Nyckelflaggan är ett registrerat märke och är ett tillförlitligt bevis på att en produkt är finländsk. Muumi Baby-blöjorna tillverkas i Ekenäs i södra Finland.

Q: VAD ÄR ALLERGIMÄRKET?

A: Allergimärket symboliserar samarbete med finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Märket är ett bevis på att produkten har undersökts av experter och att den inte innehåller några parfymer eller ämnen som lätt irriterar huden eller gör den mer känslig.  Barnblöjor ska säkerhetscertifieras av en oberoende part för att kunna beviljas finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundets Allergimärke. Märket är en garanti på att produkten är säker och uppfyller stränga produktspecifika kriterier. Allergimärkta blöjor innehåller inga parfymer eller andra allergener. Muumi Baby-blöjorna är allergimärkta och lämpar sig därför även för barn med känslig hud.

Q: VAD ÄR FSC CERTIFIKAT?

FSC är ett internationellt skog certifieringssystem för miljöledning och ansvarig skogsförvaltning. Vi använder bara FSC-certifierad 100% klorfri pappersmassa i våra blöjor. FSC-certifikat är bara ett av de små åtagandena för hållbar utveckling, socialt ansvar och ansvarigt skogsbruk. När du väljer FSC-märkta Muumi Baby blöjor, stödjer du skogsbruk som skyddar vår skogens biologiska mångfald.